Tìm kiếm việc làm

Việc làm - Nhật Huy Khang - Xuất Khẩu Lao Động

TUYỂN DU HỌC SINH ĐI NHẬT BẢN

 • Số lượng: Không hạn chế
 • Thời hạn hợp đồng:
 • Tuổi:
 • Trình độ tối thiểu:
 • Mức lương: Từ 8 - 12USD/giờ 0 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 04/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017

TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT

 • Số lượng: 10
 • Thời hạn hợp đồng: Không hạn chế
 • Tuổi: Không yêu cầu
 • Trình độ tối thiểu: THPT
 • Mức lương: Theo năng lực thực tế 0 0
 • Nơi làm việc: Việt Nam
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 04/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2017

TUYỂN 12 NAM NGÀNH SỬA CHỮA Ô TÔ

 • Số lượng: 12 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-29 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 01/10/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2017

TUYỂN 7 NỮ NGÀNH TRỒNG TRỌT

 • Số lượng: 7 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 30/09/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2017

CẦN TUYỂN GẤP 20 NAM NGÀNH HÀN

 • Số lượng: 20 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 11/10/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

TUYỂN 12 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM CƠ KHÍ

 • Số lượng: 12 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 28/09/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

TUYỂN 6 NAM NGÀNH ÉP KIM LOẠI

 • Số lượng: 6 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-29 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 27/09/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2017

TUYỂN 5 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

 • Số lượng: 5 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 27/09/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2017

TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng: 5
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm (có thể được gia hạn thêm 2 năm)
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 30/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2017

TUYỂN 20 NỮ NGÀNH MAY MẶC

 • Số lượng: 10 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp cấp II trở lên
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 28/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2017

TUYỂN 8 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng: 8 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 25/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

TUYỂN 10 NAM NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng: 7 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 31/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

TUYỂN 6 NAM BẢO TRÌ MÁY

 • Số lượng: 6 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 26/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

TUYỂN 7 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng: 7 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 26/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 28/09/2017

TUYỂN GẤP 10 NAM SẮP XẾP HÀNG HÓA ĐƠN HÀNG 1 NĂM

 • Số lượng: 26 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 01 năm
 • Tuổi: 22-38
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THCS
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 30/08/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2017

TUYỂN 12 NAM NGÀNH ÉP NHỰA

 • Số lượng: 12 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm (có thể được gia hạn thêm 2 năm)
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 21/07/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

TUYỂN 9 NỮ LÀM THỰC PHẨM

 • Số lượng: 09 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 15/07/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

TUYỂN 10 NỮ DẬP KIM LOẠI

 • Số lượng: 10 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 14/07/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2017

TUYỂN 6 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng: 6 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/07/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2017

TUYỂN 14 NAM VẬN HÀNH MÁY

 • Số lượng: 14 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-29 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 13/07/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2017

TUYỂN NỮ KỸ SƯ IT ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 • Số lượng: 02 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm (được gia hạn thêm)
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, xây dựng, vẽ CAD
 • Mức lương: Từ 175,000 Yên/tháng trở lên (chưa tính tăng ca) 0 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 30/06/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2017