Tìm kiếm việc làm

Việc làm - Nhật Huy Khang - Xuất Khẩu Lao Động

TUYỂN GẤP NAM KỸ SƯ ĐI LÀM VIỆC NHẬT BẢN

 • Số lượng: 2 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm (được gia hạn thêm)
 • Tuổi: 22-33
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí
 • Mức lương: Từ 200,000 Yên Yên/tháng trở lên,nếu tăng ca sẽ được khoảng 250.000 yên/tháng 0 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 22/06/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2017

TUYỂN 9 NAM NGÀNH SƠN KIM LOẠI

 • Số lượng: 9 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 03/06/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2017

TUYỂN 40 NAM NGÀNH SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

 • Số lượng: 40
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm (có thể gia hạn thêm 2 năm)
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 26/05/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng: 12 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 04/05/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

TUYỂN NAM KỸ SƯ ĐI LÀM VIỆC NHẬT BẢN

 • Số lượng: 50 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm (được gia hạn thêm)
 • Tuổi: 22-35
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học
 • Mức lương: Từ 205,000 Yên - 250,000 Yên/tháng tương đương từ 41,000,000đ - 50,000,000đ/tháng chưa kể tăng ca 0 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 10/04/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2017

TUYỂN 5 NAM NGÀNH MỘC

 • Số lượng: 05 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 08/04/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017

TUYỂN 8 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP

 • Số lượng: 8 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: 0
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 10/04/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2017

TUYỂN 10 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

 • Số lượng: 10 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 05/04/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

TUYỂN 6 NỮ NGÀNH MAY

 • Số lượng: 6 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 05/04/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2017

TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng: 20 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 02/03/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2017

TUYỂN 8 NAM ĐIỀU KHIỂN HÀN ROBOT

 • Số lượng: 8 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 28/02/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

TUYỂN 9 NAM NGÀNH SƠN

 • Số lượng: 9 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 14/02/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2017

TUYỂN 5 NAM ĐÚC NHỰA

 • Số lượng: 5 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 17/01/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2017

TUYỂN GẤP 20 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng: 20 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm (có thể được gia hạn thêm)
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 06/02/2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2017

TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 • Số lượng: 01
 • Thời hạn hợp đồng:
 • Tuổi: Không yêu cầu
 • Trình độ tối thiểu:
 • Mức lương: Từ 200,000 Yên/tháng tương đương từ 40,000,000đ/tháng chưa kể tăng ca 0
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 27/12/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

TUYỂN 50 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

 • Số lượng: 50 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 10/12/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2017

TUYỂN 9 NỮ NGÀNH DẬP KIM LOẠI

 • Số lượng: 9 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 01/12/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2017

TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐƠN HÀNG 1 NĂM

 • Số lượng: 12 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 01 năm
 • Tuổi: 20-32
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 25,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 17/11/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2016

TUYỂN 10 NAM NGÀNH HÀN, TIỆN

 • Số lượng: 10 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 01/12/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2016

CẦN TUYỂN GẤP NỮ KỸ SƯ CNTT ĐI LÀM VIỆC NHẬT BẢN

 • Số lượng: 5 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 22-35
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Mức lương: 36,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 18/10/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2016

TUYỂN 7 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng: 7 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 27/09/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016