Tìm kiếm việc làm

Việc làm - Nhật Huy Khang - Xuất Khẩu Lao Động

TUYỂN 6 NAM LÀM THÉP TẤM

 • Số lượng: 6 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 22/08/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2016

TUYỂN 12 NAM NGÀNH CƠ KHÍ

 • Số lượng: 12 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 03/08/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2016

TUYỂN 5 NAM LÀM ĐỒ GỖ

 • Số lượng: 5 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 04/08/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2016

TUYỂN 8 NAM NGÀNH SỬA CHỮA Ô TÔ

 • Số lượng: 8 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 04/08/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2016

TUYỂN 6 NỮ NGÀNH DẬP KIM LOẠI

 • Số lượng: 6 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 27/07/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2016

TUYỂN 10 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng: 10 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 19-29
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2016

TUYỂN KỸ SƯ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 • Số lượng: Không giới hạn
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm (được gia hạn thêm)
 • Tuổi: 22-35
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp đại học
 • Mức lương: 40,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2016

TUYỂN 18 NAM TIỆN, PHAY, LẬP TRÌNH MÁY CNC

 • Số lượng: 18 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Cao đẳng chuyên ngành cơ khí
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 24/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2016

TUYỂN 9 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

 • Số lượng: 9 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 27,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 05/07/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2016

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐẬU HỦ

 • Số lượng: 6 nữ
 • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
 • Tuổi: 19-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2016

TUYỂN 10 NAM SỬA CHỮA Ô TÔ

 • Số lượng: 10 nam
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-30
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
 • Mức lương: 28,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2016

TUYỂN DỤNG HOT NHẤT NĂM Dành riêng cho các bạn nữ

 • Số lượng: Không giới hạn
 • Thời hạn hợp đồng: 03 năm
 • Tuổi: 20-28
 • Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp cấp 3 (12/12)
 • Mức lương: 26,000,000 VNĐ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Ngày bắt đầu nộp hồ sơ: 23/06/2016
 • Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2016